ADMINISTRARE TEHNICA

Efectueaza formalitatile necesare in angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii,si, daca este cazul, sa urmareasca derularea, respectiv realizarea acestor contracte; Citeste lunar, apometrele și centralizeaza consumurile;

Citeste lunar contorul de energie electrica si de gaze pentru spatiile comune, si transmite datele catre furnizorii de servicii, asociatie, cenzor si contabilitate;

Verifica saptamanal imobilul, pentru idenficarea posibilelor defectiuni/nereguli apărute ( toate etajele , camerele tehnice ,exteriorul imobilului , curtea exterioara si inclusiv gardul din jurul blocurilor si transmiterea lor catre asociatie sau remedierea lor ,sau luarea de masuri de catre Prestator daca intra in atributiile lui;

Verifica trimestrial toate echipamentele tehnice din cadrul asociatei;

Supravegheaza reparațiile / intervențiile care au loc în cadrul asociatei, cele programate de prestator in timpul programului , dar si supravegherea lucrarilor de mentenanta;

Urmareste realizarea contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru reparaţii;

Inspecteaza periodic condominiul, pentru depistarea eventualelor avarii la instalatiile comune;

Efectuarea de reparații minore: ungerea portilor, ușilor ,restartarea unor echipamente, schimbarea becurilor(acolo unde nu e nevoie de intervenția unui electrician), schimbarea unui butuc, etc.;

Se asigura ca se face ridicarea gunoiul menajer la programul stabilit si ia masuri in caz contrar ;

Întocmeste necesarul de materiale pentru lucrări precum și a diferitelor devize;

Pastreaza in permanenta legatura cu persoana nominalizata de beneficiar in vederea rezolvarii problemelor curente; in lipsa unei nominalizari exprese scrise a unei alte persoane se va avea in vedere presedintele asociatiei;

Instiinteaza Comitetul Executiv in vederea adoptarii masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrărilor de reparaţie si intretinere;

Supravegheaza execuţia lucrărilor de reparaţii si intretinere si sa participe la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora;

Inspecteaza proprietatea individuale in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalaţiile de folosinţa comuna (pe verticala) si a eliminării pierderilor care determina creşterea nejustificata a cheltuielilor Asociatiei (scurgeri de apa etc.);

Urmareste comportarea in timp a constructiei (cladirii), pe toata durata contractului;

Asigura cunoasterea si respectarea regulilor de locuit in condominiu (cladire);

Suna acum
Locatie