ADMINISTRARE FINANCIARA

Intocmeste dosarul lunar cu documentele contabile si il preda cenzorului

Intocmeste evidenta contabila in partida simpla;

Intocmeste listele lunare de plata in termen de 3(trei) zile de la data primirii documentelor;

Intocmeste registrele asociatiei de proprietari specifice managementului financiar;

Mentine evidenta veniturilor atrase din chirii;

Prezinta, la solicitarea comitetutui executiv sau a comisiei de cenzori rapoartele sau documentele necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;

Depune declaraţiile fiscale;

Intocmeste ReviSal si sa efectueze operatiunile de completare si modificare a acestuia;

Elibereaza, la solicitarea Beneficiarului orice adeverinte pentru restul personalului;

Intocmeste şi depune, semestrial, situaţia elementelor de activ - pasiv ale asociaţiei de proprietari la Primăria de sector;

Intocmeste si afiseaza lista cu cotele de intretinere

Suna acum
Locatie